Tankning

Tanka alltid ”blankdiesel” avsedd för marint bruk. Diesel till bilar riskerar stopp i bränslesystemet.